حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آلاگوانو - بوتافوگو

برزیل سری آ (هفته 1)

آلاگوانو

1 2

بوتافوگو

02:30 1398/03/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
10
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
12
13
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
2
20
خطا
10
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
23
22
موقعیت گل
13
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
0
11
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
7
4
کرنر
1
10
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
8
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی آلاگوانو و بوتافوگو

برزیل سری آ

آلاگوانو

1
2

بوتافوگو

02:30
1398/07/30