حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گویاس - چاپه کوئنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

گویاس

3 1

چاپه کوئنزه

03:30 1398/03/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
8
خطا
11
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
8
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
6
14
خطا
17
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
14
17
موقعیت گل
12
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
6
6
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی گویاس و چاپه کوئنزه

برزیل سری آ

گویاس

2
2

چاپه کوئنزه

01:30
1398/07/29