حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بوتافوگو - گرمیو

برزیل سری آ (هفته 1)

بوتافوگو

0 1

گرمیو

02:45 1398/03/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
4
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
7
9
خطا
11
1
آفساید
4
14
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
15
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
6
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
5
5
خطا
5
0
آفساید
4
9
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی بوتافوگو و گرمیو

برزیل سری آ

بوتافوگو

0
3

گرمیو

22:30
1398/08/05