حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سانتوز - کورينتياس

برزیل سری آ (هفته 1)

سانتوز

1 0

کورينتياس

05:00 1398/03/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
12
موقعیت گل
0
56
٪ مالکیت توپ
44
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
3
16
خطا
13
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
17
19
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
4
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
0
کرنر
2
10
خطا
7
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
2
47
٪ مالکیت توپ
53
4
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سانتوز و کورينتياس

برزیل سری آ

سانتوز

0
0

کورينتياس

23:30
1398/08/04