حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گویاس - اتلتیکو پارانائنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

گویاس

2 1

اتلتیکو پارانائنزه

03:30 1398/03/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
7
خطا
4
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
7
12
خطا
10
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
14
13
موقعیت گل
11
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
3
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
6
34
٪ مالکیت توپ
66
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی گویاس و اتلتیکو پارانائنزه

برزیل سری آ

گویاس

1
4

اتلتیکو پارانائنزه

22:30
1398/08/05