حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اتلتیکو مینیرو - سائوپائولو

برزیل سری آ (هفته 1)

اتلتیکو مینیرو

1 1

سائوپائولو

03:30 1398/03/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
3
6
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
5
71
٪ مالکیت توپ
29
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
12
کرنر
5
13
خطا
17
1
آفساید
0
17
ضربه آزاد
13
20
موقعیت گل
9
69
٪ مالکیت توپ
31
2
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
7
5
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
2
7
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
4
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
5
5
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اتلتیکو مینیرو و سائوپائولو

برزیل سری آ

اتلتیکو مینیرو

0
2

سائوپائولو

22:30
1398/08/05