حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استون ویلا - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 3)

استون ویلا

2 0

اورتون

23:30 1398/06/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
5
خطا
6
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
5
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
0
کرنر
6
10
خطا
18
8
آفساید
1
19
ضربه آزاد
18
7
موقعیت گل
12
35
٪ مالکیت توپ
65
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
1
0
کرنر
4
5
خطا
12
5
آفساید
0
12
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
7
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی استون ویلا و اورتون

انگلیس لیگ برتر

اورتون

3
1

استون ویلا

23:15
1394/12/11
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

0
4

اورتون

18:30
1394/08/30
انگلیس ليگ برتر

اورتون

2
3

استون ویلا

18:30
1394/02/12
انگلیس ليگ برتر

استون ویلا

0
3

اورتون

18:30
1393/07/26

اخبار بازی