حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کریستال پالاس - نوریچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 7)

کریستال پالاس

2 0

نوریچ

17:30 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
6
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
6
65
٪ مالکیت توپ
35
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
5
14
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
17
15
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
1
8
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
4
25
٪ مالکیت توپ
75
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کریستال پالاس و نوریچ

انگلیس لیگ برتر

نوریچ

0
1

کریستال پالاس

18:30
1395/01/21
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

3
1

نوریچ

18:30
1394/05/17
انگلیس ليگ برتر

نوریچ

1
1

کریستال پالاس

18:30
1392/10/11
انگلیس ليگ برتر

کریستال پالاس

0
1

نوریچ

18:30
1392/09/09