حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی برنلی - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 14)

برنلی

0 2

کریستال پالاس

18:30 1398/09/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
4
خطا
1
0
آفساید
1
2
ضربه آزاد
4
2
موقعیت گل
4
34
٪ مالکیت توپ
66
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
6
13
خطا
10
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
14
15
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
3
9
خطا
9
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی برنلی و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

3
1

برنلی

18:30
1397/12/11
انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
2

کریستال پالاس

18:30
1397/09/10
انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
1

کریستال پالاس

18:30
1396/10/23
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
1

برنلی

17:00
1396/06/19