حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیون - آنژه

فرانسه لیگ یک (هفته 2)

لیون

6 0

آنژه

23:15 1398/05/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
6
66
٪ مالکیت توپ
34
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
5
7
خطا
14
0
آفساید
2
16
ضربه آزاد
7
11
موقعیت گل
10
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
3
0
کرنر
3
2
خطا
11
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
2
6
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی لیون و آنژه

فرانسه لوشامپیونا

آنژه

1
2

لیون

23:15
1398/01/30
فرانسه لوشامپیونا

لیون

2
1

آنژه

18:30
1397/08/05
فرانسه لوشامپیونا

آنژه

1
1

لیون

19:30
1396/10/24
فرانسه لوشامپیونا

لیون

3
3

آنژه

18:30
1396/07/09