حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نانت - مارسی

فرانسه لوشامپیونا (هفته 2)

نانت

0 0

مارسی

20:00 1398/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
8
2
آفساید
2
10
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
3
16
خطا
18
2
آفساید
2
20
ضربه آزاد
17
13
موقعیت گل
9
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
1
10
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
6
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی نانت و مارسی

فرانسه لوشامپیونا

نانت

2
1

مارسی

23:30
1398/02/08
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

2
3

نانت

21:30
1397/09/14
بین المللی دوستانه باشگاهی

نانت

1
2

مارسی

22:00
1397/04/27
فرانسه لوشامپیونا

نانت

1
1

مارسی

23:30
1396/12/13