حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آمیان - نانت

فرانسه لوشامپیونا (هفته 3)

آمیان

1 2

نانت

22:30 1398/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
0
موقعیت گل
10
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
7
0
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
5
9
خطا
13
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
25
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
15
1
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
4
4
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
3
موقعیت گل
15
30
٪ مالکیت توپ
70
3
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
8
1
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی آمیان و نانت

فرانسه لوشامپیونا

آمیان

2
3

نانت

17:30
1398/02/01
فرانسه لوشامپیونا

نانت

2
1

آمیان

21:30
1397/08/05
فرانسه لوشامپیونا

آمیان

1
0

نانت

22:30
1396/12/05
فرانسه لوشامپیونا

نانت

1
0

آمیان

23:20
1396/09/29