حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی برس - رنس

فرانسه لیگ یک (هفته 3)

برس

1 0

رنس

22:30 1398/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
7
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
5
18
خطا
14
1
آفساید
2
18
ضربه آزاد
19
8
موقعیت گل
10
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
2
11
خطا
9
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برس و رنس

فرانسه لوشامپيونه

رنس

2
0

برس

22:30
1392/01/24
فرانسه لوشامپيونه

برس

0
0

رنس

22:30
1391/09/04