حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیون - بوردو

فرانسه لیگ یک (هفته 4)

لیون

1 1

بوردو

20:00 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
5
12
خطا
14
0
آفساید
3
16
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
18
46
٪ مالکیت توپ
54
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
4
7
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
15
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
7
0
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی لیون و بوردو

فرانسه لوشامپیونا

لیون

3
2

بوردو

23:15
1398/02/06
فرانسه لوشامپیونا

بوردو

1
1

لیون

19:30
1397/08/12
فرانسه لوشامپیونا

لیون

1
3

بوردو

19:30
1396/11/08
فرانسه لوشامپیونا

بوردو

3
3

لیون

19:30
1396/05/28