حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نانت - رنس

فرانسه لیگ یک (هفته 5)

نانت

1 0

رنس

17:30 1398/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
7
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
5
18
خطا
15
1
آفساید
1
16
ضربه آزاد
19
8
موقعیت گل
9
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
4
11
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
7
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی نانت و رنس

فرانسه لوشامپیونا

نانت

0
1

رنس

17:30
1397/12/26
فرانسه لوشامپیونا

رنس

0
0

نانت

17:30
1397/06/25
فرانسه لوشامپیونا

نانت

1
2

رنس

22:30
1395/01/21
فرانسه لوشامپیونا

رنس

0
1

نانت

22:30
1394/05/31