حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رنس - دیژون

فرانسه لوشامپیونا (هفته 8)

رنس

1 2

دیژون

21:30 1398/07/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
8
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
4
8
خطا
21
1
آفساید
0
22
ضربه آزاد
9
18
موقعیت گل
11
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
13
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
1
3
خطا
13
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
4
13
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
10
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی رنس و دیژون

بین المللی دوستانه باشگاهی

رنس

3
1

دیژون

20:30
1398/05/05
فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
1

دیژون

22:30
1397/12/18
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

0
0

رنس

21:30
1397/06/31
بین المللی دوستانه باشگاهی

دیژون

1
2

رنس

20:30
1397/05/13