حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رن - رنس

فرانسه لیگ یک (هفته 9)

رن

0 1

رنس

18:30 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
6
خطا
7
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
3
13
خطا
19
1
آفساید
1
22
ضربه آزاد
13
18
موقعیت گل
13
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
7
4
کرنر
0
7
خطا
12
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
5
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی رن و رنس

فرانسه لوشامپیونا

رن

0
2

رنس

19:30
1397/11/28
فرانسه لوشامپیونا

رنس

2
0

رن

17:30
1397/08/06
فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
3

رن

22:30
1395/01/14
فرانسه لوشامپیونا

رن

2
2

رنس

22:30
1394/09/07