حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی موناکو - رن

فرانسه لوشامپیونا (هفته 10)

موناکو

3 2

رن

18:30 1398/07/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
5
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
4
67
٪ مالکیت توپ
33
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
3
15
خطا
15
2
آفساید
2
17
ضربه آزاد
16
14
موقعیت گل
10
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
3
10
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی موناکو و رن

فرانسه لوشامپیونا

موناکو

2
2

رن

21:30
1398/02/11
لیگ کاپ فرانسه Coupe de la Ligue

رن

1
1

موناکو

21:15
1397/10/19
فرانسه لوشامپیونا

رن

2
1

موناکو

18:30
1397/07/15
فرانسه لوشامپیونا

موناکو

1
1

رن

21:15
1397/01/15