حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رنس - مون پلیه

فرانسه لوشامپیونا (هفته 10)

رنس

1 0

مون پلیه

21:30 1398/07/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
8
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
3
50
٪ مالکیت توپ
50
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
8
19
خطا
11
4
آفساید
0
11
ضربه آزاد
23
12
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
0
1
کرنر
5
11
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
13
7
موقعیت گل
6
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی رنس و مون پلیه

فرانسه لوشامپیونا

رنس

4
2

مون پلیه

17:30
1397/12/05
فرانسه لوشامپیونا

مون پلیه

1
0

رنس

22:30
1397/06/10
فرانسه لوشامپیونا

مون پلیه

3
2

رنس

21:30
1395/02/11
فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
3

مون پلیه

22:30
1394/08/30