حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی وردربرمن - آگزبورگ

آلمان بوندسلیگا (هفته 3)

وردربرمن

3 2

آگزبورگ

18:00 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
5
خطا
6
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
2
9
خطا
11
0
آفساید
1
14
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
12
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
1
4
خطا
5
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
8
72
٪ مالکیت توپ
28
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی وردربرمن و آگزبورگ

آلمان بوندسلیگا

آگزبورگ

0
4

وردربرمن

18:00
1397/11/21
آلمان بوندسلیگا

وردربرمن

3
2

آگزبورگ

17:00
1397/06/31
آلمان بوندسلیگا

وردربرمن

3
1

آگزبورگ

18:00
1396/12/26
آلمان بوندسلیگا

آگزبورگ

3
0

وردربرمن

18:00
1396/08/07