حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی حفاری اهواز - گیتی‌پسند‌

فوتسال لیگ برتر (هفته 2)

حفاری اهواز

3 0

گیتی‌پسند‌

17:00 1398/04/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی حفاری اهواز و گیتی‌پسند‌

فوتسال نیمه نهایی

حفاری اهواز

0
5

گیتی‌پسند‌

16:00
1397/12/02
فوتسال نیمه نهایی

گیتی‌پسند‌

2
3

حفاری اهواز

16:00
1397/11/26
فوتسال لیگ برتر فوتسال

حفاری اهواز

4
7

گیتی‌پسند‌

16:00
1397/10/27
فوتسال لیگ برتر فوتسال

گیتی‌پسند‌

3
2

حفاری اهواز

18:00
1397/07/19