حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بورم‌وود - آرسنال

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

بورم‌وود

3 3

آرسنال

18:30 1398/04/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بورم‌وود و آرسنال

بین المللی دوستانه باشگاهی

آرسنال

8
0

بورم‌وود

18:30
1397/04/23