بازی‌ نیجریه - آفریقای جنوبی

جام ملت‌های آفریقا

نیجریه

2 1

آفریقای جنوبی

23:30 1398/04/19

بازی های رو در روی نیجریه و آفریقای جنوبی

دوستانه

نیجریه

1
1

آفریقای جنوبی

18:00
1394/01/09
جام ملت‌های آفریقا

آفریقای جنوبی

2
2

نیجریه

20:30
1393/08/28
جام ملت‌های آفریقا

نیجریه

0
0

آفریقای جنوبی

22:30
1393/06/19

اخبار بازی