بازی‌ ساحل عاج - الجزایر

جام ملت‌های آفریقا

ساحل عاج

1 1

الجزایر

20:30 1398/04/20

بازی های رو در روی ساحل عاج و الجزایر

جام ملت‌های آفریقا

الجزایر

1
3

ساحل عاج

23:00
1393/11/12