حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ارژن شیراز - مقاومت البرز

فوتسال لیگ برتر (هفته 3)

ارژن شیراز

2 3

مقاومت البرز

18:00 1398/04/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ارژن شیراز و مقاومت البرز

فوتسال لیگ برتر

ارژن شیراز

3
3

مقاومت البرز

17:00
1398/08/21
فوتسال لیگ برتر فوتسال

ارژن شیراز

1
3

مقاومت البرز

16:00
1397/09/24
فوتسال لیگ برتر فوتسال

مقاومت البرز

0
5

ارژن شیراز

18:00
1397/06/02
فوتسال لیگ برتر فوتسال

ارژن شیراز

2
3

مقاومت البرز

16:00
1396/08/04