حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گیتی‌پسند‌ - مقاومت البرز

فوتسال لیگ برتر (هفته 5)

گیتی‌پسند‌

7 5

مقاومت البرز

18:00 1398/05/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گیتی‌پسند‌ و مقاومت البرز

فوتسال 1/4 نهایی

گیتی‌پسند‌

6
1

مقاومت البرز

16:00
1397/11/11
فوتسال 1/4 نهایی

مقاومت البرز

1
6

گیتی‌پسند‌

16:00
1397/11/05
فوتسال لیگ برتر فوتسال

گیتی‌پسند‌

4
3

مقاومت البرز

16:00
1397/08/11
فوتسال لیگ برتر فوتسال

مقاومت البرز

1
2

گیتی‌پسند‌

18:00
1397/04/15