حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سلتیک - رن

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

سلتیک

0 0

رن

18:30 1398/04/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سلتیک و رن

لیگ اروپا گروه E

رن

1
3

سلتیک

23:30
1398/09/07
لیگ اروپا گروه E

سلتیک

1
1

رن

21:25
1398/06/28
بین المللی دوستانه باشگاهی

رن

0
2

سلتیک

18:30
1394/05/03