حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سائوپائولو - پالمیراس

برزیل سری آ (هفته 1)

سائوپائولو

1 1

پالمیراس

02:30 1398/04/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
10
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
5
19
خطا
18
0
آفساید
4
22
ضربه آزاد
20
14
موقعیت گل
15
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
9
1
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
5
10
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
4
9
خطا
10
0
آفساید
3
13
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
10
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
7
0
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی سائوپائولو و پالمیراس

برزیل سری آ

سائوپائولو

0
3

پالمیراس

02:00
1398/08/09