حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کروزیرو - بوتافوگو

برزیل سری آ (هفته 1)

کروزیرو

0 0

بوتافوگو

23:30 1398/04/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
1
3
آفساید
0
1
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
3
37
٪ مالکیت توپ
63
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
11
خطا
8
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
14
7
موقعیت گل
8
42
٪ مالکیت توپ
58
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
3
7
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
1
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی کروزیرو و بوتافوگو

برزیل سری آ

کروزیرو

2
0

بوتافوگو

04:00
1398/08/10