حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورينتياس - آلاگوانو

برزیل سری آ (هفته 1)

کورينتياس

1 0

آلاگوانو

23:30 1398/04/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
9
کرنر
0
1
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
0
13
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
16
کرنر
1
2
خطا
18
1
آفساید
0
17
ضربه آزاد
4
27
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
6
1
نجات دروازه
7
8
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
1
1
خطا
11
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
4
14
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کورينتياس و آلاگوانو

برزیل سری آ

کورينتياس

1
2

آلاگوانو

04:00
1398/08/09