حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلامینگو - گویاس

برزیل سری آ (هفته 1)

فلامینگو

6 1

گویاس

18:30 1398/04/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
3
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
12
موقعیت گل
5
75
٪ مالکیت توپ
25
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
2
11
کرنر
0
7
خطا
9
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
8
29
موقعیت گل
7
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
10
5
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
4
16
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
0
4
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
5
17
موقعیت گل
2
71
٪ مالکیت توپ
29
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی فلامینگو و گویاس

برزیل سری آ

فلامینگو

2
2

گویاس

02:30
1398/08/10