حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چاپه کوئنزه - اتلتیکو مینیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

چاپه کوئنزه

1 2

اتلتیکو مینیرو

02:30 1398/04/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
9
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
7
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
10
20
خطا
16
2
آفساید
2
19
ضربه آزاد
21
15
موقعیت گل
21
38
٪ مالکیت توپ
62
3
کارت زرد
5
5
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
11
3
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
7
11
خطا
10
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
14
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی چاپه کوئنزه و اتلتیکو مینیرو

برزیل سری آ

چاپه کوئنزه

2
0

اتلتیکو مینیرو

02:00
1398/08/09