حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لوانته - وایادولید

اسپانیا لالیگا (هفته 3)

لوانته

2 0

وایادولید

21:30 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
5
خطا
3
2
آفساید
1
4
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
6
9
خطا
10
2
آفساید
2
11
ضربه آزاد
11
16
موقعیت گل
15
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
9
شوت خارج از چارچوب
9
3
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
3
4
خطا
7
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
8
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی لوانته و وایادولید

اسپانیا لالیگا

وایادولید

0
2

لوانته

21:00
1397/10/30
اسپانیا لالیگا

لوانته

1
2

وایادولید

21:30
1397/07/05
اسپانیا لاليگا

لوانته

1
1

وایادولید

23:30
1392/12/02
اسپانیا لاليگا

وایادولید

1
1

لوانته

22:30
1392/07/02