حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسکو دوگاما - فلومیننزه

برزیل سری آ (هفته 1)

واسکو دوگاما

2 1

فلومیننزه

18:30 1398/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
11
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
13
7
موقعیت گل
2
36
٪ مالکیت توپ
64
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
2
25
خطا
22
4
آفساید
1
23
ضربه آزاد
29
16
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
4
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
2
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
0
کرنر
1
14
خطا
11
2
آفساید
0
11
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
2
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی واسکو دوگاما و فلومیننزه

برزیل سری آ

واسکو دوگاما

0
0

فلومیننزه

01:30
1398/08/12