حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیارا - پالمیراس

برزیل سری آ (هفته 1)

سیارا

2 0

پالمیراس

02:30 1398/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
11
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
9
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
9
26
خطا
13
1
آفساید
1
15
ضربه آزاد
27
9
موقعیت گل
21
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
2
6
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
6
3
شوت خارج از چارچوب
9
4
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
5
15
خطا
4
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
15
4
موقعیت گل
12
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سیارا و پالمیراس

برزیل سری آ

سیارا

0
1

پالمیراس

01:30
1398/08/12