حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورينتياس - فلامینگو

برزیل سری آ (هفته 1)

کورينتياس

1 1

فلامینگو

23:30 1398/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
12
خطا
7
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
4
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
5
20
خطا
17
1
آفساید
1
18
ضربه آزاد
20
13
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
2
8
خطا
10
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
2
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی کورينتياس و فلامینگو

برزیل سری آ

کورينتياس

1
4

فلامینگو

22:30
1398/08/12