حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آوای - گویاس

برزیل سری آ (هفته 1)

آوای

0 0

گویاس

02:30 1398/04/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
13
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
6
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
3
16
خطا
19
1
آفساید
0
20
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
11
61
٪ مالکیت توپ
39
4
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
1
11
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
10
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
4
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آوای و گویاس

برزیل سری آ

آوای

0
2

گویاس

02:00
1398/08/13