حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پالمیراس - واسکو دوگاما

برزیل سری آ (هفته 1)

پالمیراس

1 1

واسکو دوگاما

00:30 1398/05/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
11
خطا
12
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
12
8
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
4
22
خطا
22
1
آفساید
0
21
ضربه آزاد
23
15
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
1
11
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی پالمیراس و واسکو دوگاما

برزیل سری آ

پالمیراس

2
1

واسکو دوگاما

04:00
1398/08/16