حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینترناسیونال - سیارا

برزیل سری آ (هفته 1)

اینترناسیونال

1 0

سیارا

02:30 1398/05/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
4
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
6
11
خطا
12
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
12
14
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
7
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
8
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
3
7
خطا
4
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اینترناسیونال و سیارا

برزیل سری آ

اینترناسیونال

0
2

سیارا

02:00
1398/08/17