حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دیژون - رنس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

دیژون

1 3

رنس

20:30 1398/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دیژون و رنس

فرانسه لیگ یک

دیژون

2
1

رنس

21:30
1398/07/06
فرانسه لوشامپیونا

رنس

1
1

دیژون

22:30
1397/12/18
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

0
0

رنس

21:30
1397/06/31
بین المللی دوستانه باشگاهی

دیژون

1
2

رنس

20:30
1397/05/13