حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی چاپه کوئنزه - باهیا

برزیل سری آ (هفته 1)

چاپه کوئنزه

0 0

باهیا

18:30 1398/05/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
2
10
کرنر
5
16
خطا
15
0
آفساید
1
17
ضربه آزاد
16
16
موقعیت گل
16
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
7
4
کرنر
3
10
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی چاپه کوئنزه و باهیا

برزیل سری آ

چاپه کوئنزه

1
1

باهیا

04:00
1398/08/16