حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت ترویدن - موسکرون

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سنت ترویدن

0 1

موسکرون

22:30 1398/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
4
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
7
5
کرنر
5
21
ضربه آزاد
10
10
موقعیت گل
10
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
4
5
نجات دروازه
4
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
6
24
پرتاب دستی
18
4
کرنر
1
17
ضربه آزاد
2
8
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
11