حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیرکل بروژ - استاندارد لیژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سیرکل بروژ

0 2

استاندارد لیژ

20:30 1398/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
11
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
2
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
12
3
کرنر
7
15
ضربه آزاد
16
13
موقعیت گل
14
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
7
نجات دروازه
5
8
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
9
27
پرتاب دستی
18
1
کرنر
5
4
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
12
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
7
11
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی سیرکل بروژ و استاندارد لیژ

بلژیک ژوپیر لیگ

سیرکل بروژ

1
2

استاندارد لیژ

20:30
1398/09/10