حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اندرلخت - اوستنده

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اندرلخت

1 2

اوستنده

17:00 1398/05/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
8
5
کرنر
2
17
ضربه آزاد
12
15
موقعیت گل
8
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
5
9
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
6
26
پرتاب دستی
13
3
کرنر
1
11
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
8
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی اندرلخت و اوستنده

بلژیک ژوپیر لیگ

اندرلخت

2
3

اوستنده

17:00
1398/09/10