حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کالیاری - اینتر

ایتالیا سری آ (هفته 2)

کالیاری

1 2

اینتر

23:15 1398/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
2
خطا
8
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
5
12
خطا
11
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
5
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
8
4
کرنر
1
10
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
5
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی کالیاری و اینتر

ایتالیا سری آ

اینتر

1
2

کالیاری

23:00
1397/12/10
ایتالیا سری آ

کالیاری

0
2

اینتر

22:00
1397/07/07
ایتالیا سری آ

کالیاری

0
4

اینتر

23:15
1397/01/28
ایتالیا سری آ

اینتر

3
1

کالیاری

23:15
1396/09/04

ویدیوهای بازی کالیاری و اینتر

اخبار بازی