حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی حفاری اهواز - ارژن شیراز

فوتسال لیگ برتر (هفته 13)

حفاری اهواز

3 1

ارژن شیراز

18:00 1398/06/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی حفاری اهواز و ارژن شیراز

فوتسال لیگ برتر فوتسال

حفاری اهواز

0
5

ارژن شیراز

16:00
1397/09/18
فوتسال لیگ برتر فوتسال

ارژن شیراز

1
1

حفاری اهواز

18:00
1397/05/26
فوتسال لیگ برتر فوتسال

حفاری اهواز

2
2

ارژن شیراز

16:00
1396/10/01
فوتسال لیگ برتر فوتسال

ارژن شیراز

3
5

حفاری اهواز

18:00
1396/06/09