حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کلوب بروژ - سنت ترویدن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

کلوب بروژ

6 0

سنت ترویدن

23:00 1398/05/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
5
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
12
6
کرنر
2
12
ضربه آزاد
19
16
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
4
6
شوت خارج از چارچوب
2
10
شوت داخل چارچوب
2
18
پرتاب دستی
18
3
کرنر
2
7
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
2
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی کلوب بروژ و سنت ترویدن

بلژیک ژوپیر لیگ

کلوب بروژ

2
1

سنت ترویدن

23:00
1398/09/16