حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زووله - ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه (هفته 1)

زووله

1 3

ویلم تیلبورگ

22:30 1398/05/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
3
خطا
4
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
11
62
٪ مالکیت توپ
38
5
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
9
10
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
17
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
8
1
کرنر
4
7
خطا
2
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی زووله و ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه

زووله

0
2

ویلم تیلبورگ

17:00
1398/01/25
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

3
2

زووله

22:30
1397/08/18
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

1
0

زووله

17:00
1397/02/09
هلند اردیویسه

زووله

3
2

ویلم تیلبورگ

21:00
1396/09/25