حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی میشلن - خنک

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

میشلن

3 1

خنک

23:00 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
3
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
7
5
کرنر
4
13
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
9
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
2
6
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
5
21
پرتاب دستی
23
2
کرنر
1
8
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
16