حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استاندارد لیژ - زولته وارخم

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

استاندارد لیژ

4 0

زولته وارخم

20:30 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
9
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
2
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
9
4
کرنر
2
18
ضربه آزاد
19
16
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
1
17
پرتاب دستی
18
1
کرنر
2
9
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
1
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
9